Klachtenprocedure

Ondanks onze kwaliteit en inzet kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze kraamzorg. Bespreek dit met je kraamverzorgende, vaak biedt dat direct verbetering. Komen jullie er niet uit, bel ons, we proberen dan een oplossing te vinden.

Afhandeling van klachten:

  • Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via contact@kraamzorgdekempen.nl
  • Klachten worden binnen 14 dagen inhoudelijk beantwoord en van passende oplossing voorzien. Indien deze termijn in alle redelijkheid niet haalbaar is, wordt dat binnen 14 dagen aan de cliënt kenbaar gemaakt.
  • Komen we er samen niet uit? Kraamzorg de Kempen is lid van Coöperatie Kraamzorggroep (KZG). Als lid van de coöperatie KZG hebben wij ons verbonden aan de klachtenregeling van Coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je hier vinden.